శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం లో ‘కౌసల్య సుప్రజ రామా’ అంటూ శ్రీరాముని గురించి ఎందుకు వస్తుంది?

srivenkateswara-suprabhatam

శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలోని మొదటి శ్లోకం ‘కౌసల్య సుప్రజరామ’ వాల్మీకి రామాయణ శ్లోకం.తన యాగ సంరక్షణ నిమిత్తం శ్రీరాముడిని వెంటతెచ్చుకున్న విశ్వామిత్రమహర్షి ఆయనను నిద్ర మేల్కొలిపిన సందర్భం లోనిది ఈ శ్లోకం.ఇక వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలోని రెండో శ్లోకం ‘ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ట గోవింద’ అంటూ శ్రీకృష్ణుని మేల్కొలుపుతుంది. 24 వ శ్లోకం ‘మీనాకృతే’ దశావతార స్వరూపుడైన శ్రీ వెంకటాచలపతిని మేల్కొలుపుతుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరుడే మహావిష్ణువు అని అర్ధం. ఆ మహావిష్ణువు ఎత్తిన పది అవతారాల సమాహారం స్వరూపుడు శ్రీవెంకటేశ్వరుడు.

శ్రీ వాల్మీకి రామాయణoలోని మొదటి శ్లోకం ‘మానిషాద ప్రతిష్ఠాoత్వ’ లో శ్రీరాముడే శ్రీనివాసుడిగా పెద్దలు నిరూపించారు. తిరుమల కలియుగ వైకుంఠం. తిరుమల వాసుడైన శ్రీనివాసుడు సాక్షాత్తూ వైకుంఠవాస శ్రీమన్నారాయణుడే.

Leave a comment